Slovo v Sedmi			

Tako kot se je poslovila legendarna Loto sedmica, so se poslovile tudi legendarne želimeljske Sedmice maturantke.

Skip to content