Vpis

Rokovnik za vpis v Dom Janeza Boska 2024/25

  • Do 2. 4. 2024 morate poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem (Obr. PSDD-MŠŠ-1/19), ki jo dobite tukaj.
  • 8. 4. 2024: MIZŠ bo na spletni strani javno objavil številčno stanje prijav.
  • Do 3. 7. 2024 kandidati, ki želijo svojo prijavo prenesti v drug dijaški dom, to naredijo. Do tega datuma je tudi možna prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
  • 4. 7. 2024 bodo na spletni strani MIZŠ objavljeni številčno stanje prijav.
  • Med 4. 7. in 10. 7. 2023 poteka vpis v dijaške domove.

POTEK VPISA: Glede vpisa in oddaje potrebne dokumentacije boste seznanjeni naknadno.

Oskrbnina za bivanje v domu

Enoten strošek bivanja po določilu MIZŠ za šolsko leto 2023/34, v katerem so všteti stroški nastanitve, stroški povezani s prehrano in hrana, je 256,79 € (polna cena, ki se spreminja glede na število delovnih dni in napovedanih odsotnosti).

Starši lahko ob vpisu v dom zaprosite za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih (lahko različnih) vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru MIZŠ starejšemu otroku krije celoten strošek bivanja.

Izpolnjeno Vlogo za subvencionirano bivanje, oddate skupaj s prijavnico za vpis v dijaški dom.

 

 

Skip to content