Poslanstvo

VZGOJNO POSLANSTVO DOMA JANEZ BOSKA

Poleg upoštevanja Vzgojnega programa za dijaške domove, ki je nacionalni program in opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo v dijaških domovih, si vsako šolsko leto zadamo vzgojne cilje, ki jih želimo zasledovati. Za šolsko leto 2022/2023 smo si zadali naslednja vzgojna cilja:

 

Duhovna razsežnost odraščanja

 • Zagotavljamo duhovne vsebine za dijake na tedenski in mesečni ravni ter poglobimo razumevanje duhovnih in liturgičnih sprememb. Doseči želimo spremljanje, upoštevanje in osmislitev liturgičnega leta, ter preiti od razdrobljene in nekonsistentne ponudbe duhovnih vsebin do redne in jasne ponudbe.
 • S tem namenom se je imenovala ekipa za liturgijo, ki bo vsak konec meseca predstavila glavne liturgične poudarke za prihodnji mesec. Prav tako bo ta ekipa nagovarjala dijake, da se udeležijo dogodkov z duhovno vsebino.
 • Uvedli bomo tedensko Tišino: adoracijo oz. meditacijo ob Božji besedi, ki po potekala enkrat tedensko. Poleg tega bomo uvedli mesečna slavljenja, zaznamovana z glasbo in petjem.
 • DNEVNA duhovna ponudba: jutranje in večerne molitve, sveta maša v kapeli.
 • TEDENSKA duhovna ponudba: priložnost za spoved enkrat tedensko, Tišina.
 • MESEČNA duhovna ponudba: duhovni večer in spovedovanje, slavljenje, srečanje skupine ministrantov, skupina za fante, skupina za dekleta.
 • LETNA duhovna ponudba: sveta maša (Brezmadežna in Telovo), rožni venec (oktober), križev pot, Svetopisemski maraton, božična devetdnevnica, Don Boskova devetdnevnica.

Krepitev osebne odgovornosti na vseh področjih življenja v domski skupnosti

 • Prešli bomo od spontanega načrtovanja dejavnosti do bolj načrtnega delovanja. Od preveč spreminjajočega urnika dejavnosti do stalnega in trdnega urnika terminov dejavnosti. Želimo, da je osebna odgovornost ključni poudarek v osebnem načrtu dijaka.
 • Dijak bo v osebnem načrtu jasno določil, na katerem področju bo bolj zavzet. Postavil si bo prioritete, si izbral dejavnosti, ki jih bo potem redno obiskoval, ter opravljal določene zadolžitve znotraj vzgojne skupine.
 • Na nivoju vzgojne skupine bo dijak sprejel zadolžitve bolj zavzeto in odgovorno prevzel svojo vlogo znotraj vzgojne skupine. Za dijake bomo pripravili delavnico, kjer bomo ozavestili postavljanje prioritet in organizacijo dneva.
 • Na nivoju doma bomo bolj jasno izpostavili upoštevanje pravil, prav tako bodo mentorji dejavnosti bolj dosledni pri preverjanju prisotnosti in pri neupravičenih odsotnostih dijaka z dejavnosti.

Skip to content