Poslanstvo

VZGOJNO POSLANSTVO DOMA JANEZ BOSKA

Poleg upoštevanja Vzgojnega programa za dijaške domove, ki je nacionalni program in opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo v dijaških domovih, si vsako šolsko leto zadamo vzgojne cilje, ki jih želimo zasledovati. Za šolsko leto 2023/2024 smo si zadali naslednje vzgojne cilje:

BOLJ DOSLEDNO UPOŠTEVANJE DOMSKIH PRAVIL

Vzgojitelji smo se dogovorili o bolj doslednem upoštevanju pravil v domu in jih dijakom posebej predstavili. Tekom šolskega leta na sestankih znotraj kolektiva redno komuniciramo o tem cilju in poročamo o nastalih težavah, ki se dogajajo v vzgojnih skupinah.

 1. TOČNOST (učne ure, dogodki)

–       Zvonec zvoni 5 minut pred začetkom učnih ur (15.25, 19.40): nujen je angažma vzgojitelja. Ob tem zvoncu vzgojitelji poskrbimo, da gredo dijaki iz kluba, telovadnice, igrišča … To je naloga celotnega vzgojiteljskega tima. Matični vzgojitelj poskrbi, da dijaki točno začnejo z učno uro in da je v dijaškem domu poskrbljeno za tišino.

–       Vsi vzgojitelji si prizadevamo, da se vsi dogodki začenjajo točno in da smo tudi sicer kot vzgojitelji točni.

 1.  UČNE URE

–       Prvošolci – vse učne ure je obvezno učenje v učilnici. Med fleksibilnimi učnimi urami se dijaki IZJEMOMA lahko dogovorijo z vzgojiteljem za učenje skupaj, v sobi, ipd. Drugošolci – zlate učne ure v učilnici (izjema: vzgojne skupine, kjer prostorske zmožnosti tega ne dovoljujejo), fleksibilne učne ure po dogovoru z vzgojiteljem. Tretješolci in maturanti – lahko se učijo po sobah, vse po dogovoru z vzgojiteljem.

–       Učenje dijakov skupaj med različnimi vzg. skupinami: lahko poteka med fleksibilnimi učnimi urami, a morata biti oba vzgojitelja s tem seznanjena. Učne ure se morajo vedno začeti točno, zato morajo dijaki pravočasno sporočiti, da bi se radi učili skupaj v drugi vzgojni skupini.

 1.  ČEVLJI

–       Vsi čevlji, razen plesni in športni, so obvezno v garderobnih omaricah. V čevljih se ne hodi po domu.

 1. VEČERNI NOČNI MIR/UREJENOST/PODALJŠEVANJE UČENJA

–       Dijaki, ki zvečer podaljšujejo z učenjem, morajo biti do 22.00 urejeni in v učilnici. Dijaki lahko podaljšujejo v sobi le takrat, ko z učenjem podaljšuje cela soba. Podaljševanje učenja: 1. letniki do 22.30, 2. letniki do 23.00, 3. in 4. letniki do 24.00. Vsa podaljševanja mora odobriti matični vzgojitelj in jih ob odhodu sporočiti nočnemu vzgojitelju.

–       Vsi dijaki morajo biti stuširani do 22.00.

 1.  ODMORI

–       Mali odmor (17.00–17.10) se preživi v vzgojni skupini; to velja za vse, uporaba kavomata zunaj vzgojne skupine takrat ni dovoljena. Printbox se med tem odmorom uporablja le izjemoma in z dovoljenjem vzgojitelja. Izjema: 9. vzgojna skupina, ki se uči v učilnici šole ima dovoljeno uporabo kavomata. Posameznik lahko odide iz vzgojne skupine, če dostavi kaj nujno potrebnega drugemu in o tem obvesti vzgojitelja in nato točno začne z učno uro.

–       Po večernem srečanju načeloma ni več prostega izhoda iz vzgojne skupine (po 21.00); z dovoljenjem vzgojitelja pa so mogoče izjeme (dogodki, kapela, fitnes …), ni pa prostega sprehajanja po domu. Z vsemi dejavnostmi (fitnes, telovadnica, kapela, Tišina, klubski večer …) končamo ob 21.45. Ob nedeljah morajo biti dijaki v vzgojni skupini od 21.30.

–       Ko dijaki prihajajo na obisk v skupine nasprotnega spola, mora biti vzgojitelj v čigar vzgojno dijak/dijakinja prihaja, o tem obveščen oz. mora to odobriti.

–       Izhodi: vse prihode v Želimlje po 22.30 odobri ravnatelj.

 1.  ČIŠČENJE

–       Postelja, koš in stvari na mizi morajo biti urejeni. Soba mora biti vsaj enkrat tedensko dobro počiščena. Matični vzgojitelj lahko javi nočnemu vzgojitelju, da preveri pospravljenost sobe, v primeru, ko higienski minimum ni dosežen, se soba zaklene.

–       Higienski minimum: pozimi zaprta okna, ugasnjena luč, postlana postelja, smeti v košu, oblačila na svojem mestu (v omari, lično na stolu).

–       Še vedno opozarjamo na primerno ločevanje odpadkov! Organski odpadki – vrečka mora biti zavezana. Plastične vrečke, v kateri je papir, se ne meče v velike zabojnike.

 

MANJ JE VEČ

Pravočasno načrtujemo programe in dejavnosti z namenom lažjega obveščanja dijakov in preventivnega delovanja na področju preobremenjenosti dijakov.

 1. Trudimo se, da načrtovanje spontanih dogodkov in dejavnosti uskladimo z dogodki v koledarju in dogajanjem v šoli. Predstavi se jih najkasneje na četrtkovem sestanku vzgojiteljev v tednu pred njihovo predvideno izvedbo.
 2. V tednih, ko imajo dijaki po tri napovedana pisna ocenjevanja, ne dodajamo spontanih dejavnosti in dogodkov.
 3. V vzgojnih skupinah mesečno predstavimo koledar dogodkov za naslednji mesec.
 4. Dogodke in dejavnosti, kjer je potrebna aktivna udeležba dijakov načrtujemo pravočasno in vsaj en dan prej obvestimo dijake o obvezni navzočnosti na dogodkih ali sestankih.
 5. Sestavimo seznam dogodkov, kjer je prisotnost obvezna; dejavnosti, ki so interesne in na katere se posameznik prijavi in jih nato redno obiskuje; ter dogodkov in dejavnosti, pri katerih je udeležba neobvezna.
 • Kazalniki uspešnosti cilja: mesečni koledar v vzgojni skupini, izdelan seznam dejavnosti

V anketah, ki jih bomo izvedli med dijaki bodo vidni rezultati, ki se bodo navezovali na popoldanske dejavnosti in dogodke boljši, kot v preteklem letu.

POVEZOVANJE VZGOJNIH SKUPIN PREKO KRATKIH SREČANJ

Dijaki se preko skupne dejavnosti med vzgojnimi skupinami srečajo in na ta način krepijo medsebojno povezanost in socialno mrežo. Ta kratka srečanja vpletemo v redne dogodke oz. vnaprej določen skupni čas (npr. večerne molitve, telovadnica) ali kot dodatno dejavnost, ki ni obvezna (sprehod, prepevanje pesmi, filmski večer). Namen je, da se čim bolj povežejo in se v domu počutijo boljše, bolj doma in da preko teh dejavnosti dobijo tudi predloge, kako lahko izkoristijo svoj prosti čas.

 

Skip to content